רחל סולימן

פיקוח כולל על בתי ספר תיכוניים במשרד החינוך