רחמים אלעזר

עיתונאי בקול ישראל ובטלויזיה קהילתית ,סופר מתרגם ומרצה. כתב ספר על אסירי ציון של יהודי אתיופה-חלום בין סורגים, תרגם לאמהרית את הספר של בנימין זאב הרצל- אלטנוילנד, השתתף כשחקן בשלושה סרטים.