ריקי רט

כתבת בכירה בעיתון ׳מקור ראשון׳.
פעילה חברתית למען נשים דתיות וחרדיות נפגעות אלימות.