ד"ר שוקי פרידמן, סגן נשיא בהמכון למדיניות העם היהודי.