שירלי רימון

מנהלת מינהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו.