מנכ"לית עמותת מרום ׳האיגוד הירושלמי למאבק בהתמכרויות׳.