ראש ועדת האיתור של מנהל רמ"י.
מנכ"ל עמותת אור ירוק לשעבר.