שרון בר דור

סמנכ"לית חטיבת השופטים בהנהלת בתי המשפט.