שרון כידון

מגישה ומנחת טלוויזיה, יוצרת סדרות דוקומנטריות לרשת 13/ רדיו תל אביב