מגישה ומנחת טלוויזיה, עיתונאית, יוצרת סדרות דוקומנטריות לרשת 13/ רדיו תל אביב.