שירלי עצמון

מפקחת פיתוח מקצועי (משרד החינוך) מחוז תל אביב