תרזה זיסמן

עורכת ראשית "שש עם עודד בן עמי" קשת 12.