פרויקטים ויזמות חברתית של עמיתים במכון

עמיתי המכון יוזמים פרויקטים חברתיים בזירות ההשפעה שלהם