קורסי מנהיגות לבכירים/ות
משלחות לקהילות יהודיות לתפוצות
רשת עמיתים פעילה
יזמות ופרויקטים של עמיתים

מהנעשה במכון