כנס העמיתים השנתי

כנס העמיתים השנתי 2019 – מכון גשר למנהיגות יתקיים בתאריך 27.5.19 כב' אייר תשע"ט בין השעות 17:30-21:30 על גג מוזיאון הטבע, בתל אביב.

 

הרשמה