מפגשי עמיתים

מכון גשר למנהיגות מקיים אירועי המשך עבור בוגרי הקורסים במכון, לטיפוח רשת העמיתים במכון ועידוד עיסוקם בתחום ההידברות בישראל ובתפוצות.

כל מחזור מוזמן מספר פעמים בשנה למפגשים וסיורים מעוררי השראה סביב נושאים מגוונים בחברה הישראלית.

המפגשים יוצרים הזדמנות ללמידה והתפתחות אישית ומקצועית, הפריה הדדית של העמיתים, קבלת כלים לעשיה אקטיבית לקידום חזונם כסוכני שינוי בחברה הישראלית, וכמובן למפגש חברתי מרגש (באחריות !).