רבקה רביץ

קשרי חוץ Active fence, ראש הסגל של נשיא המדינה העשירי.

הלה הדס

ד"ר הלה הדס, מנכ"לית אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש.