עדי אורן

מנהל מינהל חברה ונוער מחוז תל אביב, משרד החינוך

רבקה הלינגר

אחראית על החינוך הממלכתי דתי במחוז ת"א, משרד החינוך

רחל סולימן

פיקוח כולל על בתי ספר תיכוניים במשרד החינוך