יועץ תקשורת עצמאי, עיתונאי.
עורך ראשי של רשת 'קו עיתונות' לשעבר.