אהרון אגל-טל

הרב אהרון אגל-טל, יו"ר מכון לאסטרטגיה חינוכית יהודית.