קצין אג"ם חיל החינוך והנוער ומפקד יחידת מקח"ר.
סגן מפקד גל"צ לשעבר.