אוריה בכרך

משרת בצה"ל בדרגת רב סרן, כסגן מפקד גלי צה"ל תחנת הרדיו הצבאית הארצית , קודם לתפקיד זה מילא מספר תפקידי פיקוד בצה"ל כמפקד פלוגת לוחמים ביחידה מיוחדת המיועדת למגזר החרדי. כקצין בחטיבת דובר צה"ל אשר אמון על הדוברות המבצעית של צה"ל וכמפקד על אוכלוסיות ייחודיות בצה"ל ממגוון אוכלוסיות מוחלשות ומאתגרות.