הרב אילעאי עופרן, רב קיבוץ יבנה.
ראש תכנית "ערבים זה לזה" במכון שחרית.