סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך.
אחראי על הכשרה, קליטה, הערכה ופיתוח מקצועי של מורים לאורך הקריירה.