הרב בועז גנוט, ראש אגף פיתוח משאבים בארגון רבני צהר. 
מנכ"ל ארגון "תורה מציון כוללים ציוניים בתפוצות" לשעבר.