בועז גנוט

ראש אגף פיתוח משאבים בארגון רבני צהר. שימש בעבר מנכ"ל ארגון "תורה מציון כוללים ציוניים בתפוצות".