עיתונאי בעיתון יתד נאמן.
מתארח כפרשן לעינייני חרדים בערוצי התקשורת המובילים בישראל.