גלית והבה שאשו

ראש מנהל תרבות, משרד התרבות והספורט.