גנית לב ארי

עיתונאית, ראשת מנהלת נשים עיריית הרצליה לשעבר.