דוד אנסבכר

מנכ"ל אוצרות יזמות ויעוץ בתיירות ערכית, יזם חברתי ורב קהילה בהתנדבות.