הלה הדס

ד"ר הלה הדס, מנכ"לית אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש.