ורד פינקלשטיין

ממונה חינוך חברתי קהילתי, מחוז תל אביב