מנכ"לית ומנהלת אמנותית, קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.