חיה ג'משי

מנכ"לית קרן שח"ף, קרן פילנתרופית משותפת לתורמים מהארץ ומחו"ל העוסקת בקידום תנועה ארצית של קהילות צעירים משימתיות. בעבר, היתה מנכ"לית שדולת הנשים בישראל, ועסקה במסגרת תפקידה בג'וינט -ישראל בקידום תהליכים אסטרטגיים ברשויות המקומיות. מומחית לפיתוח מודלים חברתיים ותהליכי מדידה והערכה. בעלת תואר דר' בסוציולוגיה של החינוך.