מנכ"לית קרן שח"ף.
מנכ"לית שדולת הנשים בישראל לשעבר.