חנה דורסמן

מנכ"לית עמותת חינוך לפסגות. ניהלה את מחלקת ההדרכה בעמותת "ידידים – למען הנוער והחברה", עסקה בפיתוח מנהיגות קהילתית ופיתוח שירותים קהילתיים במועצה אזורית חבל יבנה והנחתה קבוצות לנוער במצבי סיכון במסגרות שונות. חנה ניהלה את המדור למעורבות חברתית של אוניברסיטת תל-אביב במסגרתו יזמה ופיתחה פרויקטים חברתיים רבים וכן ניהלה את "המרכז למפעלות חברתיים ע"ש עמירם סיון" – מרכז להנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסיות שונות אשר נמצא אף הוא באוניברסיטת ת"א. בוגרת בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל, בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל-אביב.