מנהל תכנית 'בארי' במכון הרטמן.
מיוזמי עמותת 'מרקם' – רשת הקהילות המעורבות.