אלון מור

מנהל תחום חינוך יהודי חווייתי בתכנית 'בארי' במכון שלום הרטמן. 
מיוזמי עמותת 'מרקם' – רשת הקהילות המעורבות.
יו"ר הוועד ומנהל של 'התנועה הירושלמית'.