יוסף ברודני

ראש עיריית גבעת שמואל משנת 2008 ועד היום.