פרופ' יורם הרפז, איש חינוך ישראלי, העוסק בחינוך לחשיבה ובפרט בקהילות חשיבה.