יניב בלום

מדריך ארצי, אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער