יניב בלום

מנהל מרכז הדרכה ארצי – חברתי במשרד החינוך