יעל אלימלך

ראש ענף ומרכזת ועדת מכרזים- מטה ישראל דיגיטלית