יעל אלימלך

מרכזת לשכה במשרד החינוך מנהל חברה ונוער בעלת מייזם להעצמת נשים.