ראש מדרשת בר אילן לבנות.
דיקנית במכללת אורות לשעבר.