מאיר צור

ראש מועצה אזורית הערבה התיכונה.
יו"ר התאחדות החקלאים לשעבר.