מנהל מרכז ההסברה וראש המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים.