סגנית ראש מינהל החמד במשרד החינוך, סגנית פדגוגית מנהל החינוך הדתי.