הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי, מרצה וראשת בית מדרש לנשים