ד"ר מירי שחר, עמיתת ממשק במשרד הבריאות.
מרצה וחוקרת מוח וחינוך במכללות להוראה