מירי לוי-שחר

ד"ר מירי לוי-שחר, מפתחת תכניות חינוכיות למועצה להשכלה גבוה.