מירי קידר

ממונה על עזבונות לטובת המדינה באפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. עורכת דין בהכשרתה בעלת תואר שני עם תיזה בנושא 'זכויות בני זוג מאותו מין'