מנחם בומבך

מייסד ומנכ"ל רשת חינוכית "נצח", חבר וועדת היגוי של גשר חרדים.