מרים פרץ

אשת חינוך, מפקחת במינהל חברה ונוער מחוז ירושלים, משרד החינוך, כלת פרס ישראל.