עצמאית, ייעוץ והנחיה, ליווי ראשויות בתהליכי שינוי.