נועה ברק וושלר

מנהלת מערך התקשורת והשיווק של המכון הישראלי לדמוקרטיה