נועה ברק וושלר

מנהלת את יחידת הדוברות של משרד המדע והטכנולוגיה.