מנכ"לית אגודת ידידי שמיר ומערך קשרי חוץ (אסף הרופא).