סיגל בר צבי

ניצב סיגל בר צבי, ראש אגף המבצעים והשיטור.