מנכ"ל התאגיד המשותף של קבוצת הביטוח והפיננסים הראל ועץ השקד.